مقالات

گاز آمونیاک

گاز آمونیاک گازی است بی رنگ – بامزه خیلی تند و زننده که خفه کننده و اشک آور میباشد این گاز از هوا سبک تر بوده و به سهولت به مایع تبدیل میشود.گاز آمونیاک دارای حدود اشتعال 25-16 درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا است گاز آمونیاک در حضور مواد نفتی و دیگر مواد آتشزا بسیار خطرناک میباشد و احتمال آتشسوزی را افزایش می دهد.

آمونیاک مهم ترین ترکیب هیدروژنه ازت که در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت بدست می آید.

محلول آمونیاک و آب بسیار محلول بوده و در منفی هفتادوهفت ممیز هفت درجه سانتی گراد یخ میزند و دمای جوش آن نیز منفی سی و سه ممیز سیو چهار درجه سانتی گراد است وزن خالص محلول اشباع آمونیاک 0.88 گرم بر سانتی متر مکعب میباشد.

رومی های باستان از آمونیم کلرید برای تجارت و تولید پول و سپرده استفاده میکردند مخازن این سنگ های آمونیون در پرستشگاه های لیبی واقع بود که رومیان آنها را جمع آوری میکردند.این در حالی است شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدان ایرانی جابرابن حیان در قرن هشتم یه دنیا معرفی شد

تماس و مجاورت آمونیاک با دیگر مواد از قبیل نقره و جیوه که تولید فورمینات نقره میکند احتمال انفجا را افزایش میدهد

گاز آمونیاک اگر در شرایط بالای 400 درجه به بالا قرار بگیرد به گاز هیدروژن تبدیل می شود

مصارف آمونیاک:

در کارخانجات یخ سازی

کودهایی از قبیل نیترات – سولفات – فسفات آمونیوم

اسید نیتریک

دارو

مواد منفجره

آمونیاک را میتوان از منابع زیر تهیه نمود:

تقطیر زغال سنگ:

تقطیر زغال سنگ از آبهای آمونیاکی که ابتدا آمونیاک و بعد سولفات آمونیاک تهیه میشود.

سنتز مستقیم

تهیه سینامالدئید و سیانوزها

شیوه ساخت آمونیاک:

از ترکیب دو گاز ازت از هوا و ئیدروژن از آب آمونیاک تولید میشود ابتدا آنها را خشک و فشرده نموده و تا 540 درجه سانتی گراد حرارت میدهند سپس آنها را از روی مخلوطی از نمک های مختلف عبور می دهند بعد از این مرحله ازت و ئیدروژن با هم ترکیب میشوند و آمونیاک بوجود می آید

چگالی یا سنگینی گاز آمونیاک 0.333333333 سنگینی هواست اگر گاز آمونیاک را فشرده و سپس سرد کنید به مایع بیرنگی تبدیل میشود که شبیه به آب است ولی در دمای 1.5 درجه زیر صفر میجوشد

هنگامی که فشار وارده بر آمونیاک مایع را کاهش دهیم دوباره بصورت گاز در می آید در این مرحله گاز آمونیاکی که به گاز تبدیل شده گرمای بیشتری را به خود میگیرد

تولید آمونیاک در منزل:

آمونیاک را با آب رقیق مخلوط کرده تا از آن آمونیاک خانگی بدست آید از این نوع آمونیاک برای شستشو و لکه گیری استفاده میشود ترکیب آمونیاک با اسیدها نمک آمونیوم بدست می آید

از جمله نمک های که از آمونیاک بدست می آید می توان به کلرور آمونیوم برای لحیم کاری اشاره نمود که از آن برای ساختن پیل خشک و دارو استفاده میشود

سولفات آمونیوم یکی از کودهای مرغوب و قیمتی به حساب می آید

نیترات آمونیوم در ساخت کود و مواد منفجره کاربرد دارد

نمک های بودار دارای کربنات آمونیوم هستند

در گذشته آمونیاک از گازهای سازنده اش نیتروژن و اکسیژن تولید میشده است همچنین آمونیاک از واکنش کلسیم سیانامید با بخار آب تحت فشار نیز تولید میشود نقصی که از این مدل میتوان گرفت این است که از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی باشد

در حال حاضر آمونیاک در صنعت از واکنش مستقیم هیدوژن و نیتروژن بدست می آید بیشتر آمونیاک مصرفی از روش سنتز و بخشی هم بعنوان فراورده های جانبی برخی از فرایند های شیمیایی تولید میشود

انواع نمک های آمونیاکی که از تقطیر زغال سنگ بدست می آیند عبارتند از:

نوع اول نمک های فرار مانند کربنات آمونیوم و سولفیدرات که به آسانی بوسیله بخار آب برده می شوند.

نوع دوم نمک های ثابت و غیرفرار مانند کلرید آمونیوم و هیپوسولفیت و …که بوسیله باز غیزفراری مانند آهک تجزیه میگردد.

آمونیاکی که از تقطیر یک تن زغال سنگ بدست می آید طبعا با مقدار ازت موجود در زغال متغیر میباشد این مقدار مابین 1.4 کیلوگرم تا 4.6 کیلوگرم متغییر است ود موارد خیلی معدودی از انواع زغال سنگها ین مقدار به 7.2 کیلوگرم میرسد.

نکات ایمنی:

گاز آمونیاک گازی است قابل اشتعال و درصد اشتعال آن بین 16 تا 25 درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا می باشد.وجود مواد نفتی و دیگر مواد قابل اشتعال خطر حریق را افزایش میدهد محلول غلیظ اکسید نقره از محلول آمونیاک حل شده و تولید فولمینات نقره مینماید که ماده ای شدیدا احتراقی میباشد

توصیه های بهداشتی:

تحریک سیستم تنفسی – پوست و چشم شده و موجب آسیب رساندن به ریه ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز موجب مرگ میشود در صورت تماس با آمونیاک مایع سوختگی شدیدی در محل تماس ایجاد میشود

آستانه تحمل در مواجهه با آن 50 پی پی ام میباشد جهت کمک رسانی قسمتهای آلوده سطح بدن را با آب و صابون شسته و چشم ها را با آب فراوانی شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید

اطفا حریق گاز آمونیاک:

در صورتی که کپسول گاز آمونیاک مشتعل شد نباید شعله آنرا خاموش نمود مگر اینکه قبلا بتوان جریان گاز را قطع کرد در عمل اطفا حریق باید کپسول گاز آمونیاک را با آب خنک نمود از پودرشیمیایی خشک یا گاز کربنیک یا آب بصورت اسپری جهت اطفا میتوان استفاده نمود به هنگام عملیات اطفا حریق باید از لباس کاملا ایمن و سیستم حفاظتی دستگاه تنفس استفاده کرد

طریقه نگهداری و حمل گاز آمونیاک:

گازآمونیاک باید در سیلندرهای استیل نگهداری و توسط تانکرهای مخصوص آن حمل گردد باید تا حد امکان ازبرخورد فیزیکی با آن و همچنین حرارت زیاد به ظرف محتوای آمونیاک جلوگیری شود انبار ومحل نگهداری آن باید مقاوم در برابر آتش سوزی بوده و دارای سیستم اعلام حریق اتومات باشد کپسول های گاز آمونیاک باید جدا از موادی همچون گازهای اکسید کننده-کلر-برم-ید و اسیدها نگهداری شود

کودهای ازت:

ازت به صورت نیترات – یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است فرم اصلی ازت در خاک بوده ازت موجود در کودها را بصورت درصد ازت خالص ذکر می نمایند

نیترات آمونیوم 33 درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه میباشد چون دارای بار منفی میباشد جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو از خاک است اما چون دارای بار مثبت است جذب کلوئیدهای خاک میگردد و بتدریج بصورت در می آید اوره رایج ترین کود ازت در ایران میباشد اوره چون از ترکیبات آلی به شمار میرود به همین شکل توسط گیاه جذب میشود از محلول اوره در محلول پاشی برای گیاهان نیز استفاده میشود اوره نیترات آمونیوم را میتوان قبل از کاشت محصول و یا بعد از اینکه گیاه مقداری رشد نمود به خاک اضافه نمود

آمونیاک مایع دارایدرصد زیادی ازت است آمونیاک مایع را در بشکه های تحت فشار حمل نموده و توسط سرنگهای مخصوصی در خاک تزریق می کنند محلول آمونیاک و بخصوص آمونیاک مایع را می بایستی درخاک مرطوب تزریق نمود تا در محلول خاک حل شده و در خاک به خوبی توزیع گردد همچنین تراکم خاک مرطوب امکان پذیر بوده و نتیجتا از فرار آمونیاک جلوگیری شود کودهای اوره هیدرات آمونیم آمونیاک مایع برای خاکهای دارای پی اچ بیشتر از 8 مناسب نیستند در این گونه خاکها ازت این کودها بصورت گاز آمونیاک درآمده و از خاک خارج می گردد.

نیترات کلسیم . نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته و کمتر بعنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند این کودها غالبا در محلولهای غذائی بعنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند

سایز کپسول های گاز آمونیاک موجود در بازار به شرح زیر میباشد:

2 لیتری – 5 لیتری – 10 لیتری – 20 لیتری – 40 لیتری – 50 لیتری با فشارهای 100-150 و 200 بار

آمونیاک

نام گاز

Nh3

فرمول شیمیایی

17.04 g/mole

وزن مولکولی

0.004

چگالی گاز

0.6

غلظت بخار

-33.3 C

نقطه جوش

132.4C

دمای بحرانی

-33.3C

دمای جوش

شما مشتریان عزیز میتواند برای خرید گاز آمونیاک با شمره های شرکت نوین گاز تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *