پالت کپسول اکسیژن

پالت کپسول اکسیژن

تامین و ساخت پالت گاز اکسیژن با اتصالات استیل جوشی و فیتینگی

تامین گاز اکسیژن آزمایشگاهی، صنعتی و پزشکی

تامین کپسول های گازاکسیژن: 2لیتری-3لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و50لیتری

تامین رگلاتورهای گاز اکسیژن: رگلاتور گاز اکسیژن پزشکی، رگلاتور گاز اکسیژن صنعتی، رگلاتور گاز اکسیژن آزمایشگاهی

تامین شیلنگ های گاز اکسیژن تک و دو قلو

تامین فلاش بک برای جلوگیری از برگشت گاز به داخل کپسول

فشارکاری پالت ها براساس 40لیتری:150بار

فشارکاری پالت ها براساس 50لیتری:200بار

جنس بدنه رگلاتور گاز اکسیژن: برنجی و استنلس استیل

جنس بدنه کپسول ها: فولاد- آلومینیوم- کامپوزیت

ساخت پالت کپسول از 2 تا 36 عددی(40لیتری و50لیتری)