نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خرید گاز مونو اکسید کربن

گاز مونو اکسید کربن گاز بی بو و آتش زا می باشد این گاز بسیار سمی که میتواند در سیستم تنفسی تاثیر زیادی داشته باشد. گاز مونواکسید کربن زمانی تولید میشود که سوخت های کربن مانند نفت سفید-بنزین-گاز طبیعی-پروپان-زغال چوب-یا چوب بدون اکسیزن کافی سوخته شوند و باعث نابودی احتراق شوند. در مورد وسایل گاز طبیعی این می تواند ناشی از نصب نادرست تعمیر و نگهداری ضعیف سو استفاده از دستگاه و یا خرابی باشد. مونواکسید کربن را می توانید در یک خانه و یا ساختار مشابه تولید کرد.