نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خرید گاز کلر

گاز کلر

عدد اتمی (تعداد پروتون ها در هسته): 17

نماد اتمی (بر روی جدول تناوبی عناصر): Cl وزن اتمی (میانگین جرم اتم): 35453 تراکم: 3.214 گرم در سانتیمتر مکعب فاز در دمای اتاق: گاز نقطه ذوب: منفی 150.7 درجه فارنهایت (منهای 101.5 درجه سانتیگراد) نقطه جوش: منفی 29.27 F (منفی 34.04 C) تعداد ایزوتوپ ها (اتم های یک عنصر با تعداد دیگری از نوترون ها): 24. تعداد ایزوتوپ های پایدار: 2 ایزوتوپ های رایج: کلرین -35 (76 درصد فراوانی طبیعی)