نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خرید گاز متان

گاز آزمایشگاهی متان CH4

 

گاز متان گازی است بی رنگ و بی بو و آتشزا که در صنعت راکتورهای آزمایشگاهی و

همچنین در تست سوخت اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرد.