نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خرید گاز سیلان

گاز آزمایشگاهی سیلان

گازسیلان یک گاز قابل اشتعال است دارای بوی تیز و مضر مشابه با اسید استیک است.گاز پریوفوریک به معنای آن است که گاز سیلان می تواند بصورت خود به خود در حال سوختن باشد و دامنه قابل اشتعال فراوانی از 1.37تا 96% در هوا دارد.

رفتار غیر قابل پیش بینی گاز سیلان در هنگام پخش شدن به هوا  باعث آتش سوزی تاخیری میشود.

اکثر حوادث ناشی از انفجارهاناشی از دست زدن به روند ضعیف و طبیعت پیلورف سیلان است.

تغییرات در فشار سیلندر-سرعت جریان-محوطه محصور-رطوبت-ضربه زدن به اشیا و ... می تواند باعث احتراق شود.

 در دو مورد، نیتروژن اکسید به طور تصادفی به یک سیلان تبدیل شد که یک مخلوط متاستاز را تشکیل می داد. آنها زمانی که دریچه سیلندر باز شد باعث ایجاد گرما فشرده آدیاباتیک شد. در حادثه گلوب 3 نفر کشته و 1 نفر مجروح شدند. در دانشگاه اوساکا 2 کشته و 6 تن مجروح شدند.