نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

خرید گاز سولفوردی اکسید

سولفور دی اکسید گازی است سمی با بوی قوی و بی رنگ میباشد کاربردهای رایج سولفور دی اکسید: کارخانه کاغذ و خمیر کاغذ پردازش شیمیایی پالایشگاه های نفت از آنجا که زغال و نفت اغلب دارای ترکیبات گوگرد هستند برای تولید این ترکیب باید قبل از سوختن «ها را جدا نمود نتیجه تصویری برای سولفور دی اکسید سوختن سولفوردی اکسید برای کارکنانی که در معرض آن قرار میگیرند خطرناک است سولفور دی اکسید یک گاز بدون رنگ با یک مشخصه تحریک کننده و بوی تند است سولفوردی اکسید وقتی که ترکیبات حاوی گوگرد را آزاد میکند آزاد میشود.مانند زغال سنگ سوخته و سوختهای فسیلی سولفوردی اکسید یک گاز بسیار سمی است که قربانیان آن را از طریق استنشاق از طریق ریه ها سمی می کند SO2 با آب ترکیب می شود تا اسید سولفوریک (H2SO4) تولید شود دوزهای بالا از سولفوردی اکسید می تواند به سرعت باعث مرگ شود