گاز مونو اکسید کربن

10 / 10
از 1 کاربر

گاز مونو اکسید کربن

گاز مونو اکسید کربن گاز بی بو و آتش زا می باشد این گاز بسیار سمی که میتواند در سیستم تنفسی تاثیر زیادی داشته باشد.

لذا در ارتباط با مصرف این گاز بایستی نکات ایمنی را رعایت نمود. گاز مونو اکسید کربن به صورت آزمایشگاهی وارداتی با گرید یا درصد خلوص 99/9 -99/99 در سیلندر 50 لیتری تامین میشود.

نکات ایمنی:

سیلندر مونو اکسید کربن در جایی خشک و به دور از وسایلی که باعث جرقه میشوند نگهداری شود.

موارد مصرف:

راکتورهای شیمیایی و آزمایشگاه...

شارژ گاز مونو اکسید کربن در سیلندرهای:

2لیتری-3لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و 50لیتری

شیر سیلندر:

چپ گرد------}ِDIN1

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :