گاز سیلان

گاز آزمایشگاهی سیلان

گازسیلان یک گاز قابل اشتعال است دارای بوی تیز و مضر مشابه با اسید استیک است.گاز پریوفوریک به معنای آن است که گاز سیلان می تواند بصورت خود به خود در حال سوختن باشد و دامنه قابل اشتعال فراوانی از 1.37تا 96% در هوا دارد.

 

رفتار غیر قابل پیش بینی گاز سیلان در هنگام پخش شدن به هوا  باعث آتش سوزی تاخیری میشود.

اکثر حوادث ناشی از انفجارهاناشی از دست زدن به روند ضعیف و طبیعت پیلورف سیلان است.

تغییرات در فشار سیلندر-سرعت جریان-محوطه محصور-رطوبت-ضربه زدن به اشیا و ... می تواند باعث احتراق شود.

 در دو مورد، نیتروژن اکسید به طور تصادفی به یک سیلان تبدیل شد که یک مخلوط متاستاز را تشکیل می داد. آنها زمانی که دریچه سیلندر باز شد باعث ایجاد گرما فشرده آدیاباتیک شد. در حادثه گلوب 3 نفر کشته و 1 نفر مجروح شدند. در دانشگاه اوساکا 2 کشته و 6 تن مجروح شدند.

 

استفاده از نرم افزار سیلان:

چندین کاربرد صنعتی و پزشکی برای سیلان و سیلانهای کاربردی وجود دارد. به عنوان مثال، آن را به عنوان عامل اتصال برای استفاده از فیبر مانند فیبر شیشه ای و فیبر کربن به ماتریس های پلیمری خاص استفاده می شود، ثبات مواد کامپوزیت. به عبارت دیگر SiH4 الیاف شیشه ای را پوشش می دهد تا چسبندگی بهتر به ماتریس پلیمری ایجاد کند.

برنامه های سیلان عبارتند از:

دفع کننده آب

لایه بی هوازی بر روی ایمپلنت تیتانیوم

حفاظت از سنگ تراشی

کنترل گرافیتی

استفاده از لایه های سیلیکونی پلی کریستالی بر روی وفل های سیلیکونی هنگام تولید نیمه هادی ها

 

صنعت نیمه هادی در اواخر دهه 1990 حدود 300 تن در سال سیلان مصرف کرد. اخیرا رشد تولید ماژول فتوولتائیک خورشیدی کم هزینه منجر به کاهش مصرف قابل توجهی از سیلان به عنوان بخشی از فرایند تولید شده است.

حجم سیلندرهای گاز آزمایشگاهی سیلان:

2لیتری-5لیتری-10لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و 50لیتری

گرید یا خلوص گاز سیلان: 99/9-99/99-99/999

گاز سیلان: SIH4

 

سیلان یک گاز قابل اشتعال است دارای بوی تیز و مضر مشابه با اسید استیک است.گاز پریوفوریک به معنای آن است که گاز سیلان می تواند بصورت خود به خود در حال سوختن باشد و دامنه قابل اشتعال فراوانی از 1.37تا 96% در هوا دارد.

رفتار غیر قابل پیش بینی گاز سیلان در هنگام پخش شدن به هوا  باعث آتش سوزی تاخیری میشود.

اکثر حوادث ناشی از انفجارهاناشی از دست زدن به روند ضعیف و طبیعت پیلورف سیلان است.

تغییرات در فشار سیلندر-سرعت جریان-محوطه محصور-رطوبت-ضربه زدن به اشیا و ... می تواند باعث احتراق شود.

                                         

در دو مورد، نیتروژن اکسید به طور تصادفی به یک سیلان سیلان تبدیل شد که یک مخلوط متاستاز را تشکیل می داد. آنها زمانی که دریچه سیلندر باز شد باعث ایجاد گرما فشرده آدیاباتیک شد. در حادثه گلوب 3 نفر کشته و 1 نفر مجروح شدند. در دانشگاه اوساکا 2 کشته و 6 تن مجروح شدند.

استفاده از نرم افزار سیلان:

چندین کاربرد صنعتی و پزشکی برای سیلان و سیلانهای کاربردی وجود دارد. به عنوان مثال، آن را به عنوان عامل اتصال برای استفاده از فیبر مانند فیبر شیشه ای و فیبر کربن به ماتریس های پلیمری خاص استفاده می شود، ثبات مواد کامپوزیت. به عبارت دیگر SiH4 الیاف شیشه ای را پوشش می دهد تا چسبندگی بهتر به ماتریس پلیمری ایجاد کند.

برنامه های سیلان عبارتند از:

دفع کننده آب

لایه بی هوازی بر روی ایمپلنت تیتانیوم

حفاظت از سنگ تراشی

کنترل گرافیتی

استفاده از لایه های سیلیکونی پلی کریستالی بر روی وفل های سیلیکونی هنگام تولید نیمه هادی ها

صنعت نیمه هادی در اواخر دهه 1990 حدود 300 تن در سال سیلان مصرف کرد. اخیرا رشد تولید ماژول فتوولتائیک خورشیدی کم هزینه منجر به کاهش مصرف قابل توجهی از سیلان به عنوان بخشی از فرایند تولید شده است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر