گاز سیلان

10 / 10
از 1 کاربر

گاز آزمایشگاهی سیلان

نکات ایمنی: گاز سیلان گاز بی رنگ و با بوی نافذ تند که بسیار آتشزا بوده که درصورت آزاد

کردن در هوا آتش میگیرد.

حجم سیلندرهای گاز آزمایشگاهی سیلان:

2لیتری-5لیتری-10لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و 50لیتری

گرید یا خلوص گاز سیلان: 99/9-99/99-99/999

گاز سیلان: SIH4

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :