گاز سولفوردی اکسید

سولفور دی اکسید گازی است سمی با بوی قوی و بی رنگ میباشد

کاربردهای رایج سولفور دی اکسید:

کارخانه کاغذ و خمیر کاغذ

پردازش شیمیایی

پالایشگاه های نفت

از آنجا که زغال و نفت اغلب دارای ترکیبات گوگرد هستند برای تولید این ترکیب باید قبل از سوختن «ها را جدا نمود

نتیجه تصویری برای سولفور دی اکسید

سوختن سولفوردی اکسید برای کارکنانی که در معرض آن قرار میگیرند خطرناک است

سولفور دی اکسید یک گاز بدون رنگ با یک مشخصه تحریک کننده و بوی تند است

سولفوردی اکسید وقتی که ترکیبات حاوی گوگرد را آزاد میکند آزاد میشود.مانند زغال سنگ سوخته و سوختهای فسیلی

سولفوردی اکسید یک گاز بسیار سمی است که قربانیان آن را از طریق استنشاق از طریق ریه ها سمی می کند

SO2 با آب ترکیب می شود تا اسید سولفوریک (H2SO4) تولید شود

دوزهای بالا از سولفوردی اکسید می تواند به سرعت باعث مرگ شود

تصویر مرتبط

 

کاتالوگ سولفور دی اکسید

خطرات قابل اشتعال منفجر نخواهد شد
تقسیم بندی سلامتی

 

 

اکسیداسیون

بسیار سمی

 

 

عامل اکسید کننده

مترادف آنهیدریدهای اسید سولفوریک اکسید گوگرد

 

 

اکسید سولفوریک

محدودیت ها OSHA

 

 

 

ACGIH

 

 

 

OSHA

PEL\TWA: ۵ ppm

 

 

 

STEL: 0.25 ppm/ 15 min

 

 

IDLH: 100 ppm / 30 min

 

صنعتی کارخانجات پالپ و کاغذ ایستگاه های تولیدی زغال سنگ

نتیجه تصویری برای ‪gas so2‬‏

هشدارهای گاز سولفور دی کسید

سولفوردی اکسید ابتدا توسط طعم شناسایی تشخیص داده شد.

سطح قابل قبول قرار گرفتن در معرض (OSHA).

سوزش بینی و گلو.

تحریک چشم.

حداکثر قرار گرفتن در معرض یک دوره ۳۰ دقیقه ای.

غلظت خطرناک می تواند ریه ها و گلوتات ها و مرگ و میر ناشی از قرار گرفتن در معرض طولانی شدن را ایجاد کند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
2 / 10
از 1 کاربر