گاز دی اکسید گوگرد

10 / 10
از 1 کاربر

دی اکسید گوگرد SO2

گاز دی اکسید گوگرد گازی بی رنگ با بوی نافذ گوگرد در حال سوختن است.

گاز دی اکسید گوگرد با گرید یا درصد خلوص بالا بیشتر تامین میشود. گاز دی اکسید گوگرد بسیار آسیب رسان به بدن انسان از جمله دستگاه گوارشی و ناراحتی های پوستی با خود همراه دارد لذا در هنگام استفاده از این گاز نکات ایمنی از جمله استفاده از دستکش و ماسک مخصوص الزامیست.

سیلندرهای گاز آزمایشگاهی دی اکسید گوگرد:

2لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و50لیتری

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :