گاز اتیلن

10 / 10
از 1 کاربر

گاز آزمایشگاهی اتیلن

گاز اتیلن گازی است کاربردی در کشاورزی و در آزمایشگاه این گاز به صورت وارداتی در

سیلندر 50لیتری تامین میشود و در سیلندرهای کوچیکتر بنا به درخواست شارژ میشود.

سیلندرهای قابل شارژ گاز آزمایشگاهی اتیلن:

2لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و50لیتری

رگلاتور یا مانومتر گاز اتیلن:

مخصوص بوده زیرا سیلندر گاز اتیلن آتشزا میباشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :