رگلاتور هوا برش

رگلاتور هوا برش:

سیلندرهای گاز دارای فشار هستند 100بار و150و 200بار و300بار که تمامی آنها نیاز به یک فشارشکن یا همان رگلاتور هستند,رگلاتور یا مانومتر به عنوان تنظیم کنند گاز داخلی کپسول را تنظیم میکند برای مثال شما کپسولی دارین با فشار 200بار که میخوایین این فشار رو به 10بار یا 5 بار کاهش بدین کار رگلاتور این میباشد که فشار 200برا را به بارهای کمتر تنظیم میکند و دقیقن فشاری که شما میخوایین را تنظیم میکند.رگلاتورها به 2دسته تقسیم میشوند.

رگلاتور برنجی و رگلاتور یا مانومتر استیل:

رگلاتورهای برنجی که بیشتر در صنعت هوابرش و جوشکاری به کار میرود.مانند رگلاتور یا مانومتر اکسیژن,رگلاتور یا مانومتر گاز

رگلاتورهای استیل که برای گازهایکه دارای بار خورندگی یا سمی هستن به کار میرود.برای مثال گاز کلر بسیار دارای خورندگی میباشد که باید از رگلاتور استیل یا مانومتر استیل استفاده شود.رگلاتورهای استیل به چند نوع تقسیم میشوند رگلاتور استیل فشار بالا,رگلاتور استیل دبی بالا,رگلاتور استیل دومرحله ای,رگلاتور استیل معمولی برای گازهایی آتشزا,رگلاتوراستیل سایز بزرگ

صنعت جوش وبرش از دو گاز اکسیژن و استیل استفاده میشود که هرکدام رگلاتور مخصوص خودش رو داره رگلاتور برنجی گاز اکسیژن و رگلاتور برنجی گاز استیلن

توجه داشته باشید برای هر نوع گاز ار رگلاتور مخصوص همان گاز استفائه شود زیرا رگلاتورهای برای وروردی و خروجی هر نوع گاز مخصوص تنظیم و ساخته شده اند برای مثل شما نمیتوان از رگلاتور گاز استیل برای گاز اکسیژن استفاده کنید.

نوین گاز تامین کننده رگلاتورهای استیل و رگلاتورهای برنجی برای تمامی گازها

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر