جدول گازها

                                       جدول گازها                                          N.G  نوین گاز

نام اختصاری          

           نام گاز                

 

CH4

C2H2

C2H4

C2H6

C3H6

C3H8

C4H10-N

SIH4

SO2

SF6

O2

CO

N2O

H2

ZA

C4H10-ISO

N2

He

متان

استیلن

اتیلن

اتان

پروپیلن

پروپان

نرمال بوتان

سیلان

دی اکسید گوگرد

هگزافلورایدگوگرد

اکسیژن

منواکسیدکربن

نیتروز اکساید

هیدروژن

هوای صفر

ایزوبوتان

نیتروژن

هلیوم

 

 

نام اختصاری             

نام گازها                 

H2S

HCL

CO2

Xe

CHF3

C2H4O

C5H12-N

C5H12-ISO

        NO

CF4

P10

Ar

سولفید هیدروژن

کلرید هیدروژن

دی اکسیدکربن

زنون

تری فلوئورو متان

اتیلن اکساید

نرمال پنتان

ایزوپنتان

نیتریک اسید

تترا فلوئوروکربن

متان بالانس

ارگون

 

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
8 / 10
از 7 کاربر