گاز کالیبراسیون

گازهای کالیبراسیون

تامین گازهای کالیبراسیون،گازهای ترکیبی، گازهای درصدی، گازهای

چندجزئی

سیلندر: 1لیتری, 2لیتری, 3لیتری, 5لیتری, 10لیتری, 20لیتری, 40لیتری و 50لیتری

ترکیب گاز: LEL ,PPM ,MIX

نوع سیلندر: استیل, آلومینیوم, فولاد(کربن استیل)

 ترکیب گاز با دقت و کیفیت بالا زیر نظر مهندسهای باتجربه انجام میگردد تمامی گازها همراه 

با شناسنامه معتبر میباشد.

برای خرید آنلاین گازهای کالیبراسیون کلیک کنید :

خرید آلاین گازهای کالیبراسیون

1مجموع 3 محصول
1مجموع 3 محصول