گازهای فله و مایع

گازهای فله و مایع

تامین کپسول گاز نیتروژن، ازت، کپسول گاز N2 به صورت وارداتی و داخلی در سیلندرهای

50 لیتری

تامین شارژ گاز نیتروژن در سیلندرهای 2لیتری-3لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری

و 50لیتری

گرید یا درصد خلوص گازنیتروژن: 99/0 - 99/9 - 99/95 - 99/99 - 99/995 - 99/999 -

99/9995 - 99/9999

تامین و فروش انواع فلاسک مخصوص گازمایع نیتروژن در سایزهای مختلف، وارداتی

کپسول گازنیتروژن دارای شناسنامه آنالیز از کمپانی های معتبر

موارد مورد استفاده گازنیتروژن در صنایع بسته بندی، نشت یابی اتصالات و در آزمایشگاه

وغیره.......

گاز نیتروژن به صورت گاز در سیلندر(کپسول) شارژ و نگهداری می شود و گازنیتروژن مایع

در فلاسک مخصوص شارژ شده که برای حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرد.

فشارگاز کپسول نیتروژن: 150بار-200بار-300بار و400بار

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
10 / 10
از 1 کاربر