گازهای صنایع غذایی

گازهای صنایع غذایی

گازهای کاربردی صنایع غذایی

کپسول گاز اتیلن:

گاز اتیلن مورد مصرف در صنایع کشاورزی برای رشد میوه ها کاربرد فراوانی دارد گاز اتیلن به

صورت وارداتی بوده که در سیلندر 50لیتری تامین میشود، و همچنین در کپسول های

کوچکتر به در خواست مصرف کننده شارژ میشود، توجه داشته باشید برای استفاده از گاز

اتیلن باید از رگولاتور برای خروجی مورد نظر مورد استفاده قرار داد.

کپسول گازاتیلن گازی است، آزمایشگاهی با درصد خلوص بالا که دارای شناسنامه آنالیز

می باشد.

کپسول گاز دی اکسیدکربن: گاز دی اکسید کربن برای مصارف خوراکی و همچنین آکواریوم

بیشترین مصرف را دارا می باشد، گاز دی اکسید کربن خوراکی و یا آزمایشگاهی درصد

خلوص آن بالا بوده که دارای ناخالصی کمتر و سیلندر تحت فشار به شکل مایع شارژ می

شود.

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول
10 / 10
از 1 کاربر