گازهای آزمایشگاهی و خلوص بالا

فروشگاه نوین گاز ارائه کننده انواع گازهای آزمایشگاهی وارداتی,داخلی با درصد خلوص

9/99,99/99,999/99,9999/99,با نام های گرید 3-گرید 4-گرید 5-گرید 6,گازهای وارداتی

50لیتری

بوده که بنا به درخواست مشتریان عزیز با دستگاهای فوق تخصصی و مخصوص در

سیلندرهای

کوچکتر شارژ میشوند. یکی از مواردهای مهم در شارژ این میباشد باید سیلندری که در آن

شارژ میشود وکیوم شود تا گرید یا خلوص تعقیر نکند و همچنین سیلندر قبل از عمل شارژ

شستشو شود حتی سیلندر نو که تا بحال شارژ نشده است.

 

1234مجموع 28 محصول
1234مجموع 28 محصول