گازها

گازها:

گازها یکی از چهار حالت وجود ماده است. حالت‌های دیگر ماده (جامد، مایع و پلاسما) هستند. گازها در واقع یک مایع قابل تراکمی‌ است که نه تنها به شکل ظرف خود در می‌آید؛ بلکه حجم خود را تا پر کردن آن ظرف نیز گسترش خواهد داد.

وابستگی حرکت اتم‌ها یا مولکول‌های ماده از یکدیگر در حالت گاز بسیار کم‌تر از حالت‌های جامد و یا مایع‌است. در این حالت از ماده، فاصله‌های مولکول‌ها از یکدیگر بسیار زیاداست و به همین دلیل نیروهای برهم کنش مولکولی در آن بسیار اندک هستند. همین فاصلهٔ زیاد بین ذرات است که گاز را از مایع و جامد متمایز می‌کند. این جدایی باعث می‌شود که گاز معمولاً بی‌رنگ و نامرئی در نگاه انسان مشاهده گردد. یک نمونهٔ بسیار شناخته شدهٔ گاز بخار آب است.

در حالت گازی نیز مولکول‌ها به‌صورت کاتوره‌ای (Random) حرکت می‌کنند اما از آنجا که فاصلهٔ آنها از یکدیگر زیاداست تعداد برخوردهای میان آن‌ها بسیار کم‌تر از حالت‌های دیگر ماده‌است.

گازها نیز مانند مایعات و پلاسما از شاره‌ها هستند.

گازها به چندین دسته تقسیم میشوند:

گاز آزمایشگاهی

گاز صنعتی

گاز پزشکی

گازهای آزمایشگاهی عبارتند از:

گازهایکه دارای گرید یا همان خلوص بالا هستن با گریدهای 99/9,99/95,99/999,99/9995,99/9999

گازهای صنعتی عبارتند از:

گازهایکه در صنعت جوش و برش و سوختی و کازخانه جاتها به کار میرود که دارای گرید یا خلوص پایین تری هستند.

گازهای پزشکی عبارتند از:

گازهایکه در بیمارستانها و دستگاهای ام ار ای به کار میروند و دارای گرید یا خلوص خوراکی هستند.

گازها به دو صورت تهیه میشوند داخلی و خارجی که هر دو دارای شناسنامه آنالیز هستند گازها به صورت فشرده در کپسول پر می شوند که دارای فشار بار هستند فشارهای 100بار,150بار200بار و 300بار

نوین گاز تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و صنعتی و پزشکی همرا با شناسنامه آنالیز به صورت داخلی و خارجی

10 / 10
از 1 کاربر