پزشکی و داروسازی

پزشکی و داروسازی

گازهای کاربردی در صنایع داروسازی و پزشکی

کپسول گازپروپان، کپسول گاز هلیوم، کپسول گاز نیتروس اکساید (گاز بیهوشی)،

کپسول گاز دی اکسید کربن، کپسول گاز نیتروژن، کپسول گاز اکسیژن، کپسول گاز آرگون،

کپسول گاز هلیوم مایع، کپسول گاز نیتروژن مایع، کپسول گاز اکسیژن مایع، کپسول گاز

اتیلن،کپسول گاز استیلن، کپسول گاز منو اکسید کربن، کپسول گاز CO2

کپسول: 2لیتری- 3لیتری- 5لیتری- 10لیتری- 20لیتری- 40لیتری-50لیتری و 80 لیتری

شیربرقی: با جنس بدنه برنجی برای گازهای آزمایشگاهی و خوراکی با تمامی سایزها

 

1مجموع 4 محصول
1مجموع 4 محصول
10 / 10
از 1 کاربر