پالت کپسول هیدروژن

پالت کپسول هیدروژن

پالت کپسول گازهیدروژن: ساخت پالت های کپسول گاز هیدروژن 50 لیتری با بهترین کیفیت و ایمنی بالا

فروش گاز هیدروژن: تامین گاز هیدروژن آزمایشگاهی با درصد خلوص 99/999 همراه با شناسنامه آنالیز

شارژ گاز هیدروژن: شارژ گاز هیدروژن در سیلندرهای 2 و 5 و 10 و 20 و 40 و 50 لیتری

گاز میکس با گاز هیدروژن: تامین گاز ترکیبی با گازهیدروژن در تمامی سیلندرها و با ارائه برگه آنالیز معتبر

رگلاتور گازهیدروژن: فروش انواع رگلاتورهای گاز هیدروژن به صورت برنجی و استنلس استیل

فلاش بک گازهیدروژن: نماینده فروش فلاش بک های ایمنی گاز هیدروژن برای جلوگیری از برگشت گاز