پالت کپسول آرگون

پالت کپسول آرگون

پالت کپسول گاز آرگون در سایزهای 40 لیتری و 50 لیتری

پالت کپسول گاز آرگون 40لیتری با فشار150بار ساخته می شود.

پالت کپسول گاز آرگون 50لیتری با فشار 200بار ساخته می شود.

نوع اتصالت پالت به صورت جوشی و فیتینگی بنا به در خواست مشتریان طراحی و تامین میشود.

پالت کپسول گاز آرگون از 2 تا 36 تایی ساخته می شود که در اتمام کار تست و مورد بررسی قرار میگیرد.

تامین گاز آرگون آزمایشگاهی و صنعتی از 2 تا 50 لیتری همراه با شناسنامه آنالیز به صورت خالص و میکس

جدول مشخصات پالت کپسول آرگون:

250

150

130

30x50x170

پالت-باندل 2 تایی

250

150

200

30x75x170

پالت-باندل 3 تایی

250

150

250

50x50x170

پالت-باندل 4 تایی

250

150

370

50x75x170

پالت-باندل 6 تایی

250

150

550

50x120x170

پالت-باندل 8 تایی

250

150

600

100x100x170

پالت-باندل 9 تایی

250

150

640

120x50x170

پالت-باندل 10 تایی

250

150

750

100x120x170

پالت-باندل 12 تایی

250

150

980

120x120x170

پالت-باندل 16 تایی

ابعاد مندرج در جدول بالا بر اساس سیلندر ۴۰ لیتری می باشد.فشار کاری پالت در صورت 50 لیتری بودن سیلندر ها ۲۰۰ بار می باشد.

ابعاد کپسول ها با توجه به نیاز مشتری نیز قابل تغییر میباشد.

 

 

10 / 10
از 1 کاربر