نازل

نازل برش

نازل برش با سایزهای

1/8-1-17-1/32-3/64-5/64 برای سرپیک های برش boc چینی و تایوان

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
10 / 10
از 1 کاربر