مانومتر پزشکی

مانومتر پزشکی

برای رساندن اکسیژن به بیمارانی که به دلایلی دچار کمبود اکسیژن شده اند و لازم است که اکسیژن موجود در هوای استنشاقی آنها بیشتر از هوای معمولی باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات :

کپسول دارای هوای فشرده است، که فشار داخل آن حدوداً (۵۰-۱۰۰ )اتمسفر می باشد.

مانومتر علاوه بر اینکه فشار داخل کپسول را نشان میدهد عمل کاهش فشار را تا حد طبیعی انجام میدهد از طرفی حجم هوای خروجی در دقیقه را نشان داده و میتواند اکسیژن را مرطوب نماید( توسط مخزن مخصوصی که به کپسول وصل میباشد).

علاوه بر این وسایل درموقع اکسیژن رسانی، به وسایل دیگری همچون فلومتر و ماسک اکسیژن نیز نیاز میباشد  که این ماسک دارای دو سوراخ در طرفین خود است و طبق اصل برنولی باعث ایجاد ناحیه کم فشار و ترکیب اکسیژن با بیرون میشود .

دقت کنید که در گیج عقربه ای مانومتر سه قسمت رنگی آبی، زرد و قرمز وجود دارد که نشان دهنده میزان کاهش اکسیژن است. قرار گرفتن عقربه در محدوده آبی به این معنا است که هنوز هم میزان کافی از اکسیژن برای تنفس دارید. منطقه زرد نشان می دهد که محتویات اکسیژن درون کپسول در حال کاهش است و قرار گرفتن عقربه در محدوده قرمز نشان از خالی شدن و نیاز به پر شدن مجدد کپسول دارد. 

مانومترهای پزشکی شامل قسمت های زیر میباشد:

گیج فشار

فلومتر

لیوان مرطوب کننده

گیج فشار صفحه ای دایره ای شکل و درجه بندی شده میباشد و نشان دهنده فشار گاز داخل سیلندر براساس بار یا پی اس آی می باشد.هنگامی که سیلندر گاز اکسیژن نو برای بار اول به فلومتر اکسیژن وصل میشود فشار داخل گاز را نمایش میدهد هرچه گاز مصرف شود مقدار گاز داخل سیلندر کاهش می یابد و عقربه های مانومتر به سمت قسمت ناحیه قرمز و صفر شدن نزدیک میشوند که با رسیدن به نقطه صفر گاز داخل کپسول به اتمام رسیده و باید آنرا شارژ نمود .

مانومتر وظیفه دارد که جریان اکسیژن را براساس لیتر بر دقیقه برای خروجی و استفاده بیمار تنظیم میشود.جریان خروجی مانومتر برای نوزادان و جریان بالای آن برای بیماران تنفسی بنا به تشخیص و تجویز دکتر مورد استفاده قرار می گیرد.لیوان مرطوب برای اینکه هوای مطبوعی را بیمار استفاده کند در نظر گرفته شده است.

 

10 / 10
از 1 کاربر