صنعت نیمه رسانا

صنعت نیمه رسانا

گازهای کاربردی در صنعت نیمه رسانا

نیم ‌رسانا یا نیمه‌ هادی عنصر یا ماده‌ای است که در حالت عادی عایق باشد، ولی با

افزودن مقداری ناخالصی قابلیّت هدایت الکتریکی پیدا کند. نیمه‌رساناها در نوار ظرفیت خود

چهار الکترون دارند. میزان مقاومت الکتریکی نیمه ‌رساناها بین رساناها و نارساناها

می‌باشد. از نیمه رساناها برای ساخت قطعاتی مانند دیود، ترانزیستور،  تریستور، آی

سی و ... استفاده می‌شود. عناصر نیمه‌رسانا مثل سلیسیوم و ژرمانیوم که سلیسیوم در

حالت عادی نیمه‌رسانا است.

10 / 10
از 1 کاربر