صنعت برق

صنعت برق

گازهای کاربردی در صنعت برق

کپسول گاز SF6 بیشترین و مهمترین کاربرد به عنوان عایق در صنعت برق را دارد که این گاز

به صورت کاملا وارداتی بوده که در سیلندرهای کوچیکتر شارژ انجام میگیرد، 

 کپسول گاز SF6 بی رنگ و بی بو می باشد که در کپسول تحت فشار به صورت مایع بوده

و به صورت گاز خارج می شود.

رگولاتور گاز SF6 از جنس بدنه برنجی دارای 2 گیج ورودی و خروجی است.

شارژ گاز SF6 در سیلندرهای: 2لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و  47لیتری

گرید و یا درصدخلوص: 99/9-99/95-99/99

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
10 / 10
از 1 کاربر