رگلاتور گاز هلیوم

رگلاتور گاز هلیوم

گاز هلیوم گازی است بی خطر و غیر آتشزا، که برای پر کردن بالن، بادکنک، برای مصارف آزمایشگاه و دستگاه لیزر استفاده می شود.

گاز هلیوم در کپسول تحت فشار بوده و با فشار 200 بار و 100 بار شارژ می شود به این دلیل نمی توان به صورت عادی استفاده کرد، بنابراین برای استفاده از این گاز به رگلاتور یا فشار شکن نیاز است.

این رگلاتور به دو نوع 1- دو مرحله ای : یک ورودی و یک خروجی 2- تک مرحله ای: یک ورودی و یک خروجی