دتکتور و سنسور گاز

دتکتور و سنسور گاز

 دتکتور یا سنسور گاز ابزاری است برای آشکار کردن گازی در یک محیط

این ابزار برای گازهای سمی و قابل اشتعال مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند بسیار لازمه کار برای محیط مصرف کننده باشد، دتکتور سنسور گاز برای گاز پروپان، گاز دی اکسید کربن، گاز متان، گاز اکسیژن و دیگر گازهای سمی و آتشزا کاربرد دارد.

نوبن گاز تامین کننده گازهای آزمایشگاهی و رگولاتورهای تخصصی  و

همچنین دتکتور و سنسورهای گازی

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
10 / 10
از 1 کاربر