تست و بازرسی سیلندر

تست و بازرسی سیلندر

کپسول گاز پروپان، کپسولگاز متان، کپسولگاز هیدروژن، کپسول گاز اکسیژن، کپسول گاز نیتروژن، کپسول گاز دی اکسید کربن، کپسول گاز آرگون، کپسولگاز منو اکسید کربن، کپسول گاز هیدروژن سولفید، کپسول گاز هگزا فلوراید گوگرد، کپسول گازSF6، کپسولگاز کلر، کپسولگازاستیلن، کپسول، گاز اتان، کپسول گاز هلیوم.

تست کپسول از 2لیتری تا 50لیتری برای کپسول های که تاریخ روی آن از مدت 5سال گذشته و برای استفاده و شارژ مجدد الزامی می باشد که توسط کارخانه تاریخ به سال خورده و میتوان دوباره مورد استفاده قرار نمود.

نوین گاز تامین کننده رگولاتور استیل و برنجی، گازهای آزمایشگاهی، اتصالات ابزاردقیق و دستگاه بول ماشین(برش ریلی)

 

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
10 / 10
از 1 کاربر