تست و بازرسی سیلندر

تست و بازرسی انواع کپسول های گاز:

کپسول گاز پروپان، کپسول گاز متان، کپسول گاز هیدروژن، کپسول گاز اکسیژن، کپسول گاز نیتروژن، کپسول گاز دی اکسید کربن، کپسول گاز آرگون، کپسول گاز منو اکسید کربن، کپسول گاز بوتان، کپسول گاز هیدروژن سولفید، کپسول گاز هگزا فلوراید گوگرد، کپسول گازSF6، کپسول گاز کلر، کپسول گازاستیلن، کپسول، گاز اتان، کپسول گاز هلیوم.

تست کپسول از 2لیتری تا 50لیتری برای کپسول های که تاریخ روی آن از مدت 5سال گذشته و برای استفاده و شارژ مجدد الزامی می باشد که توسط کارخانه تاریخ به سال خورده و میتوان دوباره مورد استفاده قرار نمود.

نوین گاز تامین کننده رگولاتور استیل و برنجی، گازهای آزمایشگاهی، اتصالات ابزاردقیق و دستگاه بول ماشین(برش ریلی)

 

 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول