انواع شیر کپسول

شیر کپسول گاز:

کپسول های گاز آزمایشگاهی و گازهای صنعتی دارای شیر هستن برای خروج گاز که هر کدام دارای فشار کاری هستن شیر گاز 150بار,200بار و 300بار که هرگازی شیر مخصوص خودش رو دارد مثلا شیر کپسول گاز اکسیژن که فقط مخصوص خود گازاکسیژن میباشد.شیر کپسول گاز هیدروژن چپ گرد میباشد,شیر کپسول گاز دی اکسیدکربن سوپاپ دار میباشد زیرا گاز دی اکسیدکربن در کپسول به صورت مایع و فشرده میباشد و در اثر گرما تبدیل به فشار گاز میشود که شیر سوپاپ دار گاز فشار بالا را به صورت اتومات خروج میکند.شیرها به دو صورت داخل رزوه و بیرون رزه هستن که برای گازهای تحت فشار بالا از شیر کپسول توپیچ استفاده میکنند و برای گازهای دارای فشار پایین از شیرهای رور رزوه یا همان روپیچ استفاده میشود.

جنس شیرهای گاز از 3نوع برنجی و روکش کروم و استیل می باشند.

شیرهای برنجی برای گازهای آتشزا و خنثی و شیرهای استیل برای گازهای که دارای بار خورندگی دارند مانند گاز کلر,گاز آمونیاک,گاز هیدروژن سولفید و غیره.....

شیر کپسول تشکیل شده از نافی شیر,شفت شیر,واشیر شیر,فلکه و مهره فلکه

انواع شیر گاز:

شیر کپسول گاز اکسیژن,شیر گاز نیتروژن,شیر گاز CO2,شیر گاز هیدروژن,شیرگاز هلیوم,شیر گاز آرگون,شیر گاز کلر,شیر گازاستیلن,شیر گاز آمونیاک,شیرگاز هوای فشرده,شیر گاز اتیلن

نوین گاز تامین کننده شیرهای کپسول برنجی و استیل برای تمامی گازها با استاندارد تولید

10 / 10
از 1 کاربر