انواع شیرهای کپسول

انواع شیرهای کپسول

تامین انواع شیرکپسول استیل و برنجی برای گازهای خنثی و گازهای خورنده و همچنین تامین انواع شیربرقی

انواع شیر:

شیراستیل، شیربرنجی، شیرسوزنی، شیرتوپی، شیر 2 راه استیل و برنجی، شیر 3 راه استیل و برنجی، شیر 4 راه استیل و برنجی، شیربرقی، شیر یک طرفه، شیراطمینان.

انواع شیرکپسول:

شیر کپسول گاز پروپان، شیرکپسول گاز کلر، شیر کپسول گاز متان، شیر کپسول گاز دی اکسید کربن، شیر کپسول گاز اکسیژن، شیر کپسول گاز نیتروژن،شیر کپسول گاز بوتان، شیر کپسول گاز هیدروژن، شیر کپسول گاز، H2S شیر کپسول گاز آرگون، شیر کپسول گاز ایر، شیرکپسول گازCO منو اکسید کربن.

1مجموع 4 محصول
1مجموع 4 محصول
10 / 10
از 1 کاربر