123مجموع 50 خبر

رگلاتور هریس آمریکا برای فشار بالا

رگلاتور هریس آمریکا برای فشار بالا گازهای مورد استفاده این مدل رگلاتور: رگلاتور هریس آمریکا گاز اکسیژن رگلاتور هریس آمریکا گاز ایر رگلاتور هریس آمریکا گاز نیتروژن رگلاتور هریس آمریکا گاز آرگون رگلاتور هریس آمریکا گاز هلیوم رگلاتور هریس آمریکا گاز هیدروژن رگلاتور هریس آمریکا گاز متان رگلاتور ...

رگلاتور هریس آمریکا برای صنایع سبک

رگلاتور هریس آمریکا برای صنایع سبک گازهای مورد استفاده این مدل رگلاتور: رگلاتور هریس آمریکا گاز متان رگلاتور هریس آمریکا گاز ایر رگلاتور هریس آمریکا گاز آرگون رگلاتور هریس آمریکا گاز دی اکسید کربن رگلاتور هریس آمریکا گاز نیتروس اکسید   خصوصیات این مدل رگلاتور: 1-دبی کافی برای برش فولاد ...

گیج ویکا

فروش گیج(درجه) برای گاز و مایع تامین گیج های با جنس بدنه استیل، روکش کروم، برنجی برای گاز و مایع 1-گیج استنلس استیل 2-گیج برنجی 3-گیج روکش کروم 4-گیج روغنی 4-گیج خطی 5-گیج رگلاتور یا مانومتر 6-گیج پنلی 7-گیج خشک برای مشاهده عکس گیج ها به گالری تصاویر مراجعه کنید.

رگلاتور تخصصی جی سی ای

رگلاتور یا مانومتر جی سی ای GCE رگلاتور استنلس استیل رگلاتور استنلس استیل دو مرحله ای رگلاتور استنلس استیل تک مرحله ای مانومتر برنجی تک مرحله ای مانومتر روکش کروم دو مرحله ای رگلاتور برنجی دو مرحله ای رگلاتور تمام استیل جی سی ای برای تمامی گازها دارای ضمانت، کاتالوگ و شناسنامه می باشد. رگلاتو ...

گازهای چند جزئی

نوع گاز: گازهای ترکیبی، گازهای کالیبراسیون، گازهای چندجزئی، گازهای میکس نوع سیلندر: آلومینیوم، استیل، فولاد حجم سیلندر: 1لیتری,2لیتری,3لیتری,4لیتری,5لیتری,10لیتری,20لیتری,40لیتری و50لیتری گرید گازها: 99/0-99/9-99/95-99/99-99/995-99/999-99/9995-99/9999 فشارگازها: 5 تا 200بار

رگلاتور تخصصی دراستار

رگلاتور یا مانومتر دراستار 1-رگلاتور استنلس استیل دراستار 2-مانومتر استنلس استیل دراستار 3-رگلاتور دو مرحله ای استنلس استیل دراستار 4-رگلاتور پنلی دراستار 5-رگلاتور بین خطی استنلس استیل دراستار 6-رگلاتور یا مانومتر روکش کروم دراستار 7-رگلاتور دو مرحله ای برنجی دراستار 8-رگلاتور تک مرحله ای ا ...

رگلاتور تخصصی ویگور

رگلاتور یا مانومتر ویگور 1-رگلاتور استنلس استیل ویگور 2-مانومتر استنلس استیل ویگور 3-رگلاتور دومرحله ای استنلس استیل ویگور 4-رگلاتور پنلی ویگور 5-رگلاتور بین خطی استنلس استیل ویثگور 6-رگلاتور یا مانومتر روکش کروم ویگور 7-رگلاتور دومرحله ای برنجی ویگور 8-رگلاتور تک مرحله ای استنلس استیل ویگور ...

گازهای ترکیبی یا کالیبراسیون

گازهای ترکیبی تامین و تولید: گاز کالیبراسیون,گاز ترکیبی,گاز چند جزئی حجم سیلندرها: 2 لیتری-3لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و 50لیتری نوع جنس سیلندرها: آلومینیوم,استیل,فولاد نوع ترکیب گازها: MIX-PPM-LEL- فشار گازها: 5 الی 200بار

گاز کلر

گاز آزمایشگاهی کلر گاز کلر کاربرد زیادی در بهداشت از جمله در  استخر ها و همچنین در آزمایشگاه دارد. گاز کلر در سیلندرهای 50 لیتری و 60لیتری تامین میشود. باید توجه داشت رگلاتور یا مانومتر گاز کلر باید از جنس استنلس استیل باشد زیرا گاز کلر خورنده بوده و به اتصالات غیره استیل آسیب میرساند. شارژ ...

گاز اتیلن

گاز آزمایشگاهی اتیلن گاز اتیلن گازی است کاربردی در کشاورزی و در آزمایشگاه این گاز به صورت وارداتی در سیلندر 50لیتری تامین میشود و در سیلندرهای کوچیکتر بنا به درخواست شارژ میشود. سیلندرهای قابل شارژ گاز آزمایشگاهی اتیلن: 2لیتری-5لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و50لیتری رگلاتور یا مانومتر گاز اتیلن: ...

گاز نیتروس اکساید

گاز نیتروس اکساید گاز آزمایشگاهی نیتروس اکساید گازی بی بو بی رنگ و بدون طعم می باشد. گاز نیتروس اکساید در حجم سیلندرهای 2لیتری,5لیتری,10لیتری,20لیتری,40لیتری و 50لیتری تامین و شارژ میشود. گاز نیتروس اکساید:N2O

گاز سیلان

گاز آزمایشگاهی سیلان نکات ایمنی: گاز سیلان گاز بی رنگ و با بوی نافذ تند که بسیار آتشزا بوده که درصورت آزاد کردن در هوا آتش میگیرد. حجم سیلندرهای گاز آزمایشگاهی سیلان: 2لیتری-5لیتری-10لیتری-10لیتری-20لیتری-40لیتری و 50لیتری گرید یا خلوص گاز سیلان: 99/9-99/99-99/999 گاز سیلان:SIH4

گاز آمونیاک

گاز آمونیاک NH3 گاز آمونیاک گازی بی رنگ با مزه فوق العاده تند و طعم حاد و زننده که اشک آور و همچنین خفه کننده است، لذا نکات ایمنی از جمله اتصالات به کار گرفته و استفاده از ماسک مخصوص الزامیست. گاز آزمایشگاهی آمونیاک در سیلندرهای مخصوص آمونیاک شارژ و تامین می شود که سیلندر آمونیاک باید مورد تایید پت ...

گاز دی اکسید گوگرد

دی اکسید گوگرد SO2 گاز دی اکسید گوگرد گازی بی رنگ با بوی نافذ گوگرد در حال سوختن است. گاز دی اکسید گوگرد با گرید یا درصد خلوص بالا بیشتر تامین میشود. گاز دی اکسید گوگرد بسیار آسیب رسان به بدن انسان از جمله دستگاه گوارشی و ناراحتی های پوستی با خود همراه دارد لذا در هنگام استفاده از این گاز نکات ایمن ...

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن H2 گاز هیدروژن گازی بی بو بی رنگ و فوق العاده آتشزا است لذا برای استفاده نکات ایمنی با دقت بالا لازمه کار میباشد. این گاز به صورت  آزمایشگاهی تامین میشود گاز آزمایشگاهی هیدروژن در سیلندر 50لیتری به صورت وارداتی و هم داخلی تهیه میشود. نکات ایمنی: سیلندر گاز هیدروژن در جایی خشک و ب ...

گاز سولفیدهیدروژن

گاز سولفید هیدروژن آزمایشگاهی H2S گاز سولفید هیدروژن گازی بی رنگ، سمی و آتشگیر با بوی نافذ تخم مرغ فاسد می باشد. سولفید هیدروژن در سیلندر 50 لیتری به صورت وارداتی آزمایشگاهی تامین میشود. این گاز به صورت خالص و هم به صورت میکس یا همان ترکیبی تهیه میشود. موارد ایمنی: سولفید هیدروژن باعث سردرد، کاهش ...

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن گاز اکسیژن گازی بسیار کاربردی در بیشتر موارد از جمله پزشکی، داروسازی، دستگاه های آزمایشگاهی و همچنین در صنعت جوش و برش، گاز اکسیژن به 3 نوع تقسیم میشود. گاز اکسیژن آزمایشگاهی، گاز اکسیژن پزشکی(تنفسی)، گاز اکسیژن صنعتی. گاز اکسیژن آزمایشگاهی: 99/999 گاز اکسیژن پزشکی: 99/9 گاز اکسیژن صن ...

گاز نیتروژن

گاز نیتروژن گاز نیتروژن یا ازت گازی بی اثر و بی بو میباشد گاز نیتروژن به 2 نوع آزمایشگاهی و صنعتی میتوان تهیه نمود گاز آزمایشگاهی نیتروژن به صورت وارداتی و داخلی تامین میشود. که هر کدام در کاربردی های مخصوص به کار میروند. نام دیگر گاز نیتروژن: ازت-N2 گرید یا درصد خلوص های گاز نیتروژن: 99/9-99/9 ...

گاز منواکسیدکربن

گاز منو اکسید کربن گاز منو اکسید کربن گاز بی بو و آتش زا میباشد این گاز بسیار سمی که میتواند در سیستم تنفسی تاثیر زیادی داشته باشد. لذا در ارتباط با مصرف این گاز بایستی نکات ایمنی را رعایت نمود. گاز منو اکسید کربن به صورت آزمایشگاهی وارداتی با گرید یا درصد خلوص 99/9 -99/99 در سیلندر 50 لیتری تامین ...

گاز زیروایر

زیرو ایر گاز زیروایر که با نام های هوای صفر، هوای فشرده، هوای خشک و هوای آزمایشگاهی نام برده میشود. به دو نوع آزمایشگاهی و صنعتی تامین میشود گاز آزمایشگاهی زیرو ایر با گرید یا همان درصد خلوص 99/999 و 99/9999 ،که دارای کیفیت بالا و ناخالصی کم میباشد. مشخصات گاز زیرو ایر: حجم سیلندرها: 2لیتری-3لی ...
123مجموع 50 خبر