گاز آمونیاک

10 / 10
از 1 کاربر

گاز آمونیاک:

گاز آمونیاک گازی است بی رنگ – بامزه  خیلی تند و زننده که خفه کننده و اشک آور میباشد این گاز از هوا سبک تر بوده و به سهولت به مایع تبدیل میشود.گاز آمونیاک دارای حدود اشتعال 25-16 درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا است گاز آمونیاک در حضور مواد نفتی و دیگر مواد آتشزا بسیار خطرناک میباشد و احتمال آتشسوزی را افزایش می دهد.

 آمونیاک مهم ترین ترکیب هیدروژنه ازت که در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت بدست می آید.

محلول آمونیاک و آب بسیار محلول بوده و در منفی هفتادوهفت ممیز هفت درجه سانتی گراد یخ میزند و دمای جوش آن نیز منفی سی و سه ممیز سیو چهار درجه سانتی گراد است وزن خالص محلول اشباع آمونیاک 0.88 گرم بر سانتی متر مکعب میباشد.

رومی های باستان از آمونیم کلرید برای تجارت و تولید پول و سپرده استفاده میکردند مخازن این سنگ های آمونیون در پرستشگاه های لیبی واقع بود که رومیان آنها را جمع آوری میکردند.این در حالی است شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدان ایرانی جابرابن حیان در قرن هشتم یه دنیا معرفی شد

تماس و مجاورت آمونیاک با دیگر مواد از قبیل نقره و جیوه که تولید فورمینات نقره میکند احتمال انفجا را افزایش میدهد

گاز آمونیاک اگر در شرایط بالای 400 درجه به بالا قرار بگیرد به گاز هیدروژن تبدیل می شود

مصارف آمونیاک:

در کارخانجات یخ سازی

کودهایی از قبیل نیترات – سولفات – فسفات آمونیوم

اسید نیتریک

دارو

مواد منفجره

آمونیاک را میتوان از منابع زیر تهیه نمود:

تقطیر زغال سنگ:

تقطیر زغال سنگ از آبهای آمونیاکی که ابتدا آمونیاک و بعد سولفات آمونیاک تهیه میشود.

سنتز مستقیم

تهیه سینامالدئید و سیانوزها

شیوه ساخت آمونیاک:

از ترکیب دو گاز ازت از هوا و ئیدروژن از آب آمونیاک تولید میشود ابتدا آنها را خشک و فشرده نموده و تا 540 درجه سانتی گراد حرارت میدهند سپس آنها را از روی مخلوطی از نمک های مختلف عبور می دهند بعد از این مرحله ازت و ئیدروژن با هم ترکیب میشوند و آمونیاک بوجود می آید

چگالی یا سنگینی گاز آمونیاک 0.333333333 سنگینی هواست اگر گاز آمونیاک را فشرده و سپس سرد کنید به مایع بیرنگی تبدیل میشود که شبیه به آب است ولی در دمای 1.5 درجه زیر صفر میجوشد

هنگامی که فشار وارده بر آمونیاک مایع را کاهش دهیم دوباره بصورت گاز در می آید در این مرحله گاز آمونیاکی که به گاز تبدیل شده گرمای بیشتری را به خود میگیرد

تولید آمونیاک در منزل:

آمونیاک را با آب رقیق مخلوط کرده تا از آن آمونیاک خانگی بدست آید از این نوع آمونیاک برای شستشو و لکه گیری استفاده میشود ترکیب آمونیاک با اسیدها نمک آمونیوم بدست می آید

از جمله نمک های که از آمونیاک بدست می آید می توان به کلرور آمونیوم برای لحیم کاری اشاره نمود که از آن برای ساختن پیل خشک و دارو استفاده میشود

سولفات آمونیوم یکی از کودهای مرغوب و قیمتی به حساب می آید

نیترات آمونیوم در ساخت کود و مواد منفجره کاربرد دارد

نمک های بودار دارای کربنات آمونیوم هستند

در گذشته آمونیاک از گازهای سازنده اش نیتروژن و اکسیژن تولید میشده است همچنین آمونیاک از واکنش کلسیم سیانامید با بخار آب تحت فشار نیز تولید میشود نقصی که از این مدل میتوان گرفت این است که از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی باشد

در حال حاضر آمونیاک در صنعت از واکنش مستقیم هیدوژن و نیتروژن بدست می آید بیشتر آمونیاک مصرفی از روش سنتز و بخشی هم بعنوان فراورده های جانبی برخی از فرایند های شیمیایی تولید میشود

انواع نمک های آمونیاکی که از تقطیر زغال سنگ بدست می آیند عبارتند از:

نوع اول نمک های فرار مانند کربنات آمونیوم و سولفیدرات که به آسانی بوسیله بخار آب برده می شوند.

نوع دوم نمک های ثابت و غیرفرار مانند کلرید آمونیوم و هیپوسولفیت و ...که بوسیله باز غیزفراری مانند آهک تجزیه میگردد.

آمونیاکی که از تقطیر یک تن زغال سنگ بدست می آید طبعا با مقدار ازت موجود در زغال متغیر میباشد این مقدار مابین 1.4 کیلوگرم تا 4.6 کیلوگرم متغییر است ود موارد خیلی معدودی از انواع زغال سنگها ین مقدار به 7.2 کیلوگرم میرسد.

نکات ایمنی:

گاز آمونیاک گازی است قابل اشتعال و درصد اشتعال آن بین 16 تا 25 درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا می باشد.وجود مواد نفتی و دیگر مواد قابل اشتعال خطر حریق را افزایش میدهد محلول غلیظ اکسید نقره از محلول آمونیاک حل شده و تولید فولمینات نقره مینماید که ماده ای شدیدا احتراقی میباشد

توصیه های بهداشتی:

تحریک سیستم تنفسی – پوست و چشم شده و موجب آسیب رساندن به ریه ها در اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز موجب مرگ میشود در صورت تماس با آمونیاک مایع سوختگی شدیدی در محل تماس ایجاد میشود

آستانه تحمل در مواجهه با آن 50 پی پی ام میباشد جهت کمک رسانی قسمتهای آلوده سطح بدن را با آب و صابون شسته و چشم ها را با آب فراوانی شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید

اطفا حریق گاز آمونیاک:

در صورتی که کپسول گاز آمونیاک مشتعل شد نباید شعله آنرا خاموش نمود مگر اینکه قبلا بتوان جریان گاز را قطع کرد در عمل اطفا حریق باید کپسول گاز آمونیاک را با آب خنک نمود از پودرشیمیایی خشک یا گاز کربنیک یا آب بصورت اسپری جهت اطفا میتوان استفاده نمود به هنگام عملیات اطفا حریق باید از لباس کاملا ایمن و سیستم حفاظتی دستگاه تنفس استفاده کرد

طریقه نگهداری و حمل گاز آمونیاک:

گازآمونیاک باید در سیلندرهای استیل نگهداری و توسط تانکرهای مخصوص آن حمل گردد باید تا حد امکان ازبرخورد فیزیکی با آن و همچنین حرارت زیاد  به ظرف محتوای آمونیاک جلوگیری شود انبار ومحل نگهداری آن باید مقاوم در برابر آتش سوزی بوده و دارای سیستم اعلام حریق اتومات باشد کپسول های گاز آمونیاک باید جدا از موادی همچون گازهای اکسید کننده-کلر-برم-ید و اسیدها نگهداری شود

کودهای ازت:

ازت به صورت نیترات – یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است فرم اصلی ازت در خاک بوده ازت موجود در کودها را بصورت درصد ازت خالص ذکر می نمایند

نیترات آمونیوم 33 درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه میباشد چون دارای بار منفی میباشد جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو از خاک است اما چون دارای بار مثبت است جذب کلوئیدهای خاک میگردد و بتدریج بصورت در می آید اوره رایج ترین کود ازت در ایران میباشد اوره چون از ترکیبات آلی به شمار میرود به همین شکل توسط گیاه جذب میشود از محلول اوره در محلول پاشی برای گیاهان نیز استفاده میشود اوره نیترات آمونیوم را میتوان قبل از کاشت محصول و یا بعد از اینکه گیاه مقداری رشد نمود به خاک اضافه نمود

آمونیاک مایع دارایدرصد زیادی ازت است آمونیاک مایع را در بشکه های تحت فشار حمل نموده و توسط سرنگهای مخصوصی در خاک تزریق می کنند محلول آمونیاک و بخصوص آمونیاک مایع را می بایستی درخاک مرطوب تزریق نمود تا در محلول خاک حل شده و در خاک به خوبی توزیع گردد همچنین تراکم خاک مرطوب امکان پذیر بوده و نتیجتا از فرار آمونیاک جلوگیری شود کودهای اوره هیدرات آمونیم آمونیاک مایع برای خاکهای دارای پی اچ بیشتر از 8 مناسب نیستند در این گونه خاکها ازت این کودها بصورت گاز آمونیاک درآمده و از خاک خارج می گردد.

نیترات کلسیم . نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته و کمتر بعنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند این کودها غالبا در محلولهای غذائی بعنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند

سایز کپسول های گاز آمونیاک موجود در بازار به شرح زیر میباشد:

2 لیتری – 5 لیتری – 10 لیتری – 20 لیتری – 40 لیتری – 50 لیتری با فشارهای 100-150 و 200 بار

آمونیاک

نام گاز

Nh3

فرمول شیمیایی

17.04 g/mole

وزن مولکولی

0.004

چگالی گاز

0.6

غلظت بخار

-33.3 C

نقطه جوش

132.4C

دمای بحرانی

-33.3C

دمای جوش

 شما مشتریان عزیز میتواند برای خرید گاز آمونیاک با شمره های شرکت نوین گاز تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

موارد استفاده از گاز آرگون

از انواع گازهای موجود که بی رنگ، بی بو، بی مزه و همچنین غیر سمی و خنثی میباشد گاز آرگون است. در ادامه قصد داریم تا موارد استفاده از گاز آرگون را به اختصار شرح دهیم. موارد استفاده از گاز آرگون: 1.  حتما تا بحال لامپ هایی را که بمنظور روشنایی برای منازل مورد استفاده قرار میگیرند را دیده اید ...

کاربرد گاز آرگون

کاربرد گاز آرگون گازهایی که به صورت طبیعی از دل زمین استخراج می شوند کاربرد بسیار زیادی دارند. یکی از گازهایی که کاربرد بسیار زیادی دارد گاز آرگون می باشد. گاز آرگون یکی از گازهای بی اثر  و بدون فعالیت شیمیایی می باشد. گاز آرگون هیچگونه بو، رنگ و مزه ای ندارد و همچنین خنثی و غیر سمی می باشد. ب ...

رگلاتور چیست؟

رگلاتور چیست؟ یکی از تجهیزاتی که برای کاهش فشار گاز در سیلندر مورد استفاده قرار میگیرد رگلاتور میباشد. اما رگلاتور چیست. فشار گازی که در سیلندرها وجود دارد بسیار بالاست. بالا بودن فشار گاز موجود در سیلندر باعث می شود که قابل استفاده در دستگاه های کروماتوگرافی،‌ آنالایزر و همچنین دستگاه های مصر ...

تغییر صدا با گاز هلیوم

تغییر صدا با گاز هلیوم: شاید برای بسیاری افراد تغییر صدا با گاز هلیوم تعجب برانگیز باشد اما چه اتفاقی میافتد تا گاز هلیوم باعث تغییر صدا میشود و آیا اینکه تنفس این گاز برای ما خطرناک است یا نه تغییر صدا با گاز هلیوم برای تفریح در مراسم های استفاده میشود به این صورت میشود که دهان خود را بر روی با ...

خطرات گاز هلیوم

خطرات گاز هلیوم پزشکان به کرات در مورد خطرات گاز هلیوم هشدار داده اند در صورت سرگیجه یا سردرد استنشاق گاز هلیوم را متوقف کنید چون ریه ها که بطور مداوم به اکسیژن نیاز دارد را دچار مشکل میکند در صورت استنشاق بیش از حد گاز هلیوم اکسیژن موجود در ریه ها به سرعت از بین میرود و باعث اسیبهایی چون بی خوابی ...

گاز هلیوم را از کجا تهیه کنیم

گاز هلیوم را از کجا تهیه کنیم گاز هلیوم را از کجا تهیه کنیم؟ این سوالی است که ذهن کسانی را که مراسمی در پیش دارند مشغول میکند با توجه به اینکه پرکردن بادکنک با گاز هلیوم باعث میشود که بادکنک مدت زمان بیشتری را در فضا باقی بماند و ارتفاع آن کم نمیشود و این موضوع بخاطر این است که هر چه محتوای بادکنک ...

گاز sf6

گاز sf6 گاز sf6 که با نام های گاز هگزا فلوراید گوگرد یا گوگرد هگزا فلوئورید در صنعت شناخته میشود گاز sf6 گازی بی بو بی رنگ و غیر قابل اشتعال است که در دسته گازهای گلخانه ای قرار میگیرد گاز sf6 از شش اتم فلوئور که به یک اتم گوگرد در مرکز پیوسته اند تشکیل شده گاز sf6&nbs ...

گاز سولفوردی اکسید

گاز سولفوردی اکسید گاز سولفوردی اکسید یا همان گاز گوگرد دی اکسید با فرمول مولکولی SO2 گازی است کاملا بی رنگ –سمی و غیرقابل اشتعال که دارای جرم مولکولی 64.07 میباشد باید به این نکته توجه داشت که گاز سولفوردی اکسید در دمای محیط و فشار یک اتمسفر بی رنگ میباشد ولی در شرایطی که در معرض ه ...

گاز گوگرد هگزا فلوراید

گاز گوگرد هگزا فلوراید گاز هگزا فلوراید گوگرد که از ترکیب گوگرد و فلوئور بدست می آید گازیست معدنی –بدون رنگ-بدون بو و غیر قایل اشتعال گاز هگزا فلوراید گوگرد گازی گلخانه ای میباشد که بسیار الکترونگاتیو و پنج برابر سنگین تر از هوا میباشدگاز هگزا فلوراید گوگرد خاصیت دی الکتری ...

تورچ جوشکاری آرگون

تورچ جوشکاری آرگون تورچ جوشکاری آرگون همیشه از پرمصرف ترین لوازم جوش و برش میباشد به همین دلیل شرکت های مختلفی اقدام به وارد کردن تورچ جوشکاری آرگون کرده اند که تاثیر فراوانی در قیمت های متنوع در بازار شده است کاربرد تورچ جوشکاری آرگون برای آلیاژهای مختلف شامل: آهن استیل آلومینیوم مس و آلیاژها ...

رگلاتور استیل

رگلاتور استیل: رگلاتور استیل رگلاتوری است با بدنه استیل که برای کنترل فشار در گازهای خورنده و آتشزا استفاده میشود رگلاتور استیل برای مصارف صنعتی –مصارف آزمایشگاهی-آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد رگلاتور استیل برای کاهش فشار گاز داخل کپسول یا فشار گاز داخل خط استفاده میشود. با توجه به ...

نحوه شناسایی و مقابله با خطرات گاز سولفید هیدروژن یا H2S

نحوه شناسایی و مقابله با خطرات گاز سولفید هیدروژن یا H2S گاز سولفید هیدروژن یا همان گاز H2S جز خطرناکترین و کشنده ترین گازهای سمی که قابلین اشتعال را دارند میباشد. با توجه به حساسیت و خطرناک بودن این گاز و باتوجه به این نکته باید در تهیه آن از مراکزقابل اطمینانی که این گاز را غرضه م ...

گاز so2

گاز so2 یا همان سولفور دی اکسید گازی است بی رنگ با بویی شبیه گوگرد در حال سوختن میزان تشخیص بو در انسان 3.1 میباشد ولی احساس سوزش و ناراحتی در غلظتی نزدیک به 9.1 میباشد گاز so2 در دمای -10 درجه سانتی گراد و تحت فشار تبدیل به مایع میشود ترکیب مایع گوگرد دی اکسید با آب باعث ایجاد اسید سولفور میشو ...

گاز آمونیاک

گاز آمونیاک: گاز آمونیاک گازی است بی رنگ – بامزه  خیلی تند و زننده که خفه کننده و اشک آور میباشد این گاز از هوا سبک تر بوده و به سهولت به مایع تبدیل میشود.گاز آمونیاک دارای حدود اشتعال 25-16 درصد حجمی گاز آمونیاک در هوا است گاز آمونیاک در حضور مواد نفتی و دیگر مواد آتشزا بسیار خطرناک میب ...

کاربرد گاز کلر

کلر عنصری شیمیایی با عدد اتمی 17 و دومین عضو از خانواده هالوژن ها در جدول تناوبی میباشد. مشخصات گاز کلر: کپسول های گاز کلر به رنگ زرد میباشد زرد مایل به سبز رنگ بوی بسیار بد خفه کننده بسیار سمی دارای چگالی بیشتر نسبت به هوا کلر سرد تحت فشار به مایع تبدیل میشود مشخصات فنی گاز کلر: د ...

رگلاتور گاز هلیوم

گاز هلیوم گازی است بی خطر و غیر آتشزا که برای پر کردن بالن بادکنک و برای مصارف آزمایشگاهی و دستگاه لیزر استفاده میشود. در کپسول گاز هلیوم تحت فشار بوده و با فشار 100 بار و 200 بار شارژ میشود به این دلیل نمی توان بصورت عادی استفاده کرد بنابراین برای استفاده از این گاز به رگلاتور یا فشار شکن نیاز است ...

پالت کپسول اکسیژن

پالت کپسول اکسیژن در برخی موارد استفاده از کپسول گاز بصورت جداگانه در برخی کاربری ها امکان پذیر نمیباشد و یا سخت می باشد به همین دلیل استفاده از باندل یا پالت سیلندر و یا پالت کپسول اکسیژن توصیه می گردد.باندل های سیلندر برای امور کاری سنگین استفاده می گردد کاربرد پالت کپسول اکسیژن به دل ...

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی است که نماد آن O و عدد اتمی آن 8 می‌باشد.گاز اکسیژن یک عنصر حیاتی بوده و همه جا چه در زمین و چه در کل جهان هستی یافت می‌شود. مولکول اکسیژن (O2 )در زمین از نظر ترمو ...

شیر فشار شکن

    شیرهای فشار شکن (P.R.V) بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند . چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکنبه طور اتوماتیک جریان را قطع می کند . استفاده ا ...

شیلنگ هوا و برش

شیلنگ هوا و برش شیلنگ هوا برش چیست؟ شیلنگ هوا و برش همانطور که از اسمش پیداست برای عمل کاری جوش و برش انجام میشود.شیلنگ هوا و برش به صورت بهم چسبیده هستند و با نشان 2رنگ گاهی آبی و قرمز و گاهی سبز وقرمز,رنگ آبی یا سبز برای گاز اکسیژن هستند و شیلنگ قرمز برای گاز استیلن که فشار کاری این شیلنگ ها 20ب ...