گازهای خورنده

10 / 10
از 1 کاربر

گازهای خورنده

گاز دیبرون B2H6

سمی, خورنده و اشتغال پذیر است. مقدار حد خطر فوری بر روی سلامتی انسان PM می

باشد. نامهای مترادف برواتان, هیدراید برن می باشد.

  • وزن مولکولی 27.67
  • نقطه جوش 92 درجه سانتی گراد
  • نقطه ذوب 165.5
  • حدود انفجار 8 تا 98 درصد در هوا
  • حدود تماس مجاز 0.1 PPM

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :