هالوژن ها

10 / 10
از 1 کاربر

 از گاز ها - هالوژن ها

مربوط به گروه 17 جدول تناوبی که شامل پنج عنصر غیر فلزی فلوئور-بروم-ید-کلر-استاتین

هستند. هالوژن به معنی نمک زا و با اکسید کردن مولکول های دیواره سلولی باکتری ها آن

ها را می کشد.

در تصفیه آب از کلر استفاده می شود.

فلوئور- کلر به شکل گاز ،بروم به شکل مایع ، ید به حالت جامد هستند.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :